AZERBAYCANKIRGIZİSTAN

“Ortak Türk Ordusu” Kuruldu (TAKM)

“Ortak Türk Ordusu” TAKM hakkında geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşandı. Hiçbir ülke ya da oluşuma karşı kurulmamış olan, sadece barışa hizmet etmeyi ve vatandaşlarına insan odaklı çağdaş kolluk hizmeti vermeyi hedefleyen TAKM(Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı) hakkındaki gerçekler şu şekilde;

Öncelikle Türkiye’nin kurucu üye sıfatıyla yer aldığı TAKM, haber bültenlerine yansıyan şekliyle bir Ortak Türk Ordusu olmaktan ziyade kolluk hizmeti vermeyi amaçlayan bir yapıdır.

Teşkilat ismini kurucu üyeler olan Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın baş harflerinden alıyor. Teşkilata yönelik ilk çalışmalar 2013 yılında başlamış olmasına rağmen Mart 2014 ayı içinde Moğolistan’ın askerî statülerini kaybetmelerini gerekçe göstererek Mutabakat Muhtırasını imzalamaması nedeniyle imzalanan anlaşma geçersiz olmuş, kuruluş süreci yeniden başlatılmıştı. Daha önceki çalışmaların tamamında yer alan ancak teşkilatındaki yapısal değişiklik ve iç prosedürlerini yetiştiremedikleri için Mutabakat Muhtırasını imzalayamayan Kazakistan teşkilata yeniden müracaat etmişti. Böylece TAKM teşkilatının Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan arasında yeniden oluşturulması planlanmıştı.

Türkiye’nin Üyesi Olduğu Askeri Yapılar İnfografik*
Teşkilatın amblemi de zannedildiği gibi yeni belirlenmiş değil. Ocak 2013 yılında teşkilat kuruluş toplantıları için bir araya gelen üye ülkelerin üst düzey askeri komutanları bir toplantı düzenlemişti. Bu toplantıda kurucu üye olan ve dönem başkanlığını üstlenen Türkiye’yi temsil eden dönemin Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu’ya teşkilatın ambleminde yer alan at figürü takdim edilmişti.

Bekir Kalyoncu’ya Ortak Türk Ordusu TAKM’nin ambleminde yer alan at figürü takdim edildi.
2013 yılında konuyla alakalı olarak Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın şu ifadeleri kullanmıştı; “Avrasya’da organize suçlar dediğimiz ve kolluk kuvvetlerinin görevine giren terörle mücadele edecek, kaçakçılık, radikal grupların faaliyetlerine karşı oluşturulmuş yararlı bir yapılanma kuruldu. Herhangi bir düşmana, devlete, örgüte karşı değil. Uluslararası suçlarla mücadele etmek üzere bir araya gelindi. Ayrıca, bölgede enerji hatlarının da güvenliği sağlanmış olacak. Bu yapılanmanın benzerleri Avrupa Birliği, Şangay, Bağımsız Devletler Topluluğu içinde mevcut. Ülkeler arası suçluların hareketleri, Afganistan-Pakistan arası hassas bölgede yapılan kaçakçılığın ve sızmaların önlenmesi de amaçlanıyor.“

Dünya’nın Gözünden Ortak Türk Ordusu TAKM
Toplamda 3 milyona yakın askeri gücü bünyesinde bulunduran Ortak Türk Ordusu TAKM hakkında dikkat çekilmesi gereken bir nokta da dönemin diplomatik havasıdır. TAKM’nin kuruluş çalışmasına başlandığı yıllarda Türkiye’de “Şangay Beşlisi” olarak anılan Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrupa Birliği’nin alternatifi olarak gündemdeydi. TAKM kurulduğunda konuyla ilişkili devlet ve yapıların tepkileri ise şu şekilde olmuştu;

Show More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close