Hakkımızda

Türkiye İle Türk dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Bilim, kültür, sanat, spor, eğitim ve ticaret gibi alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi için Türkistan Toyu, Türkiye ile diğer Türk devletler arasında bir köprü kurmak amacındadır.
Dünya tarihinin en önemli medeniyetlerinden bir tanesi olan Türk-İslam medeniyetini araştırmak, yaşatmak ve gelişmesine katkıda bulunmak Türkistan Toyunun en önemli hedefidir.
Türkistan toyu, 21. Yüzyılın vizyonuna uygun bir şekilde Türk-İslam dünyasının gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli her türlü çalışmanın yapılmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Close